Videovalve

Realiseeritud võimaluste mahus, omaalgatuse korras ja omaenda vahenditest Tänu kõikidele kaasaaitajatele !