Keskkonnaameti uus vastus

Post date: Apr 20, 2013 7:18:41 AM

19. aprillil saatis Keskkonnaamet külaseltsi teisele kirjale vastuse (vt. lisa).

26. aprillil on kokku lepitud kohtumine Keskkonnaameti inimestega Tooma talus, algus kell 13.

Teemad, mille osas kokkuvõttes soovisime Keskkonnaametiga arutleda:

- Virve küla laienemine, ehitamine

- rahvuskultuuri toetamine

- traditsioonilise kalapüügi toetamine

- elanikele ja maaomanikele seatud piirangud, elanike ja maaomanike õigused, praegused ja tulevased kompensatsioonid / toetused rahvuspargis

- külaselts kui Keskkonnaameti partner

- võrgu(paadi)kuuri rajamise võimalused, kui kinnistu ei piirne merega

Jaan