KOP projektid 2020-2022

Projekt "Virve külaplatsi kasutusvõimaluste laiendamine" hakkab lõppema. Paigaldasime külalipu tarbeks teise lipumasti, külalava sai sise- ja välisvalgustuse, aken ruloo ja olemas on kokkupandav telk.Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist.KOP projektid 2021


Püstitasime külaplatsile teise lipumasti, küla ja riigi sümboolika saavad lehvida kõrvuti.

Projekt on rahastatud Kohaliku Omavalitsuse Programmi vahenditest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.07.21 TOIMUSID VIRVE KÜLA ESMAMAINIMISE 435. AASTAPÄEVA PIDUSTUSED
Projekti rahastati kohaliku omaalgatuse programmist

Virve külaseltsi juhatus

Kokkuvõte KOPi projektidest 2020

Virve külaselts taotles kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) 2020. aasta kevadvoorus toetust

kahele projektile – „Virve küla ajaloolised kaardid kolmel sajandil“ summas 850,7 eurot

(omafinantseering 116,4 eurot) ja „Virve küla kogukonnaruumi inventar“ summas 1473 eurot

(omafinantseering 220 eurot).

Tänaseks on mõlemad projektid teostatud. Virve küla vabaõhulava kogukonnaruumi seintel on kolm

kultuuriloolist informatiivset seinakaarti ja 1. augustis toimus kaartide sisu avav seminar, kus esinesid

mereajaloolane ja allveearheoloog Vello Mäss ning ajaloo- ja kultuuriloolane Ott Sandrak.

Kogukonnaruumi saime 36 tooli ja riidenagi. Projekte on rahastatud kohaliku omaalgatuse

programmi vahenditest.

KOP sügisvoorust taotlesime toetust taas kahele projektile – „Virve küla esmamainimise 435.

aastapäeva tähistamine“ summas 2070 eurot (omafinantseering 295 eurot) ja „Virve küla sümboolika

nähtavale“ summas 2052 eurot (omafinantseering 338 eurot). Esimesena mainitud projekt sai

toetuse, teise esitame pärast muudatusi uuesti järgmise aasta kevadvooru.

Head Jõulukuud!

Jaan

KOP projektide taotlused 2020


Virve külaselts on saanud toetust kahele projektile:

„Virve küla kogukonnaruumi inventar“ ja „Virve küla ajaloolised kaardid kolmel sajandil“, kokku summas 2323,7 eurot.

Projektidega saame kogukonnaruumi 36 tooli, riidenagi ja kolm seinakaarti.

1. augustil toimub kaarte tutvustav ajalooseminar.

Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

17.06.2020

Virve külaseltsi juhatus