KOP-i projekt "Virve külaplatsi kujundamine I etapp" on lõpusirgel

Post date: Dec 23, 2015 3:34:37 PM

Novembri keskpaigaks on enamik KOP -i projekti tegevustest lõpetatud

ning toetusrahad eesmärgipäraselt kasutatud.

Külvatud muru on juba osalt tärganud ja külaplats uue näo omandanud.

Täname kõiki töödes-tegemistes osalenuid ja loodame järgmisel kevadel

jätkata.

Virve külaselts