Keskkonnamet Virvel

Post date: Jul 11, 2014 7:27:11 AM

9. juulil külastasid Virvet Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar ning regiooni looduskasutuse spetsialist Andres Järve.

Eesmärgiks oli tutvuda, millised on aja jooksul toimunud muudatused küla ilmes ning kujundada arvamust edasise regulatsiooni osas piiranguvööndis.

Tegime jalutuskäigu Allika juurest Riiguni. Jutuks oli maastiku kinnikasvamine, kalda ärauhtumine, ehitamine ja kalapüük. Suhtumine küla muredesse oli mõistev.

Kalda osas paistab küll, et eestvedamine jääb küla enda kanda. Keskkonnaamet soovitab kallast kindlustada, kuid raha selleks tuleb ise otsida.

Kalapüügi suhtes on positiivne suhtumine, kuid protsessid seadusandluse muutmiseks on aeglased ning Keskkonnaamet pole siin ilmselt otsustaja.

Rääkisin ehitamisega seotud piirangutest ning seoses sellega mõistlikuma suhtumise vajadusest. Rõhutasin, et küla peab saama edasi areneda, siis jäävad (ja tulevad) siia ka inimesed. Tundub, et asustusstruktuuri ning arhitektuuri alast uuringut, arvestades selle kohta tehtud kriitikat, ei peeta enam ainuõigeks lähenemiseks.

Talu endise maakasutuse taastamist peeti võimalikuks, kui maaomanik seda soovib. Loodan, et see kajastub ka kaitse-eeskirja eelnõus.

Kinnitasin Andres Onemarile, et meie poolt on kaitse-eeskirja ning kaitsekorralduskava osas ettepanekud tehtud. Küla ilmes toimunud muudatustest läbi viie aastakümne panin kokku väikese fotomeenutuse, mille andsin külalistele kaasa.

Huvitav on, et külade kaitsmise suunitlus rahvuspargis on seni jäänud mõistliku selgituseta. Arusaadav, et ametnik ei saagi oma arvamust võib-olla välja öelda, kuid Keskkonnaministeerium peaks seda siiski tegema. Tundub, et ühest küljest ei ole selle üle eriti mõeldudki ning teisest küljest püütakse vältida küsimust, miks riik piiranguid ei hüvita ning selles osas läbi ei räägi.

Jaan