ELASA vastus valla kirjale 5.aprill 2012

Post date: Apr 8, 2012 6:47:05 PM

Hr. Urmas Kirtsi

Kuusalu vald

Meie: 05. aprill 2012.a. Nr. O.2-2.KOV/12-026

Teie: 27.03.2012 3.2-2/1161

Tere.

Vastuseks Teie kirjale teatame, et kindlasti proovime arvestada oma edasistes projektides Teie soovitustega EstWin lairibavõrgu planeerimisel.

Oleme Teiega täielikult nõus, et hea internetiühendus on külade arenguks eluliselt vajalik ning teeme omalt poolt kõik, et kõik Eesti külad saaksid korraliku internetiühenduse.

EstWin võrku rajatakse EL toetusfondide raha eest, millele lisame omafinantseeringu osa. Sellega seoses me peame rangelt järgima nõudeid, mis meile ettekirjutatakse. Sellest tulenevalt peame me ehitama välja lairibavõrgu kõigepealt kohtades, kus potentsiaalsete kasusaajate hulk on suurem. Sinna, kus on potensiaalseid kasusaajaid vähem, jõuab lairibavõrk hiljem. EstWin võrgu planeerimisse on kaasatud väga paljud osapooled ning prioriteedid lepitakse kokku ühiselt. Lõpliku otsuse teeb aga iga projekti kohta EL toetusrahasid haldav asutus.

EstWin võrgu arendusplaan näeb aga ette, et aastaks 2015 peab lairibavõrk jõudma 98%-le majadest lähemale kui 1,5 km. Kokku tuleb ehitada ca 6400 kilomeetrit fiiberoptiliste kaablite võrku. Tänaseks päevaks on sellest valminud ca 20% ning aasta lõpuks jõuame 40%-ni. Seega suurem võrgu arendus seisab meil veel ees ning edasiste arengute käigus peab võrk jõudma ka Teie küladeni.

Kahjuks ei oska me Teile öelda konkreetset ajagraafikut, kuna see sõltub rahastusvõimaluste leidmisest. Tänasel päeval ei ole meil teada EstWin projekti edasised rahastamisallikad. Loodame, et Vabariigi Valitsus leiab lähiajal vabu EL struktuurfondide vahendeid, millega saab EstWin võrku edasi arendada.

/allkirjastatud digitaalselt/

Olav Harjo

Juhatuse liige