Veemajandus

Virve külaelanike veevarustusega tegeleb TÜ Virve Vesi