Lahemaa kaitse-eeskirja arutelu

Post date: Apr 4, 2013 1:03:24 PM

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja arulelu jätkub, ettepanekuid oodatakse 8. aprillini. Avalik arutelu on 11. aprillil algusega kell 16 Kolgaküla rahvamajas.

Meie ettepanekutele, mis olid esitatud septembris 2012, saime vastuse märtsis 2013. Vastuskiri on allpool eraldi failina olemas.

Uued ettepanekud on koostamisel, kui kellegi on mõtteid, siis andke palun teada.

Jaan

jaanvelstrom@gmail.com