Viie küla pöördumine 27.veebr 2012

Post date: Mar 8, 2012 7:06:02 PM

15. veebruari „Sõnumitoojas“ avaldati artikkel „Kuusalu vallas algab lairibakaablite ehitus kiireks internetiühenduseks“.

Paraku ei tähenda see oodatud rõõmusõnumit mitmetele valla küladele. Juminda poolsaare küladest on hankest välja jäetud Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve ja pool Hara küla.

Mainitud külad vajavad aga praegusest oluliselt paremat internetiühendust igal juhul, sest puudub tavatelefoniühendus ja mobiilside on äärmiselt kõikuva kvaliteediga. Telefoniteenustest sõltumatu internetiühenduse võimalused neis külades seni puuduvad.

Valikukriteeriumina on artiklis nimetatud elanikkonna arvukust kilomeetri kohta. See ei ole aga päris õige alus otsustamiseks. On päevselge, et rannaküladest ei saa kunagi elama nii palju inimesi kui sisemaal. Ei tohigi, sest tegemist on miljööväärtuslike aladega.

Rannakülades elab peale püsielanike ka hulk inimesi aastaringselt või kevad-suvisel ajal osaliselt, mõned päevad nädalast. Nemad vajavad samuti internetiühendust. Just kehv internetiühendus on sageli põhjuseks, miks nad püsivalt maale ei koli.

Lahemaa rahvuspargi tingimustes, kus ettevõtlus piirdub mikroettevõtlusega ja paljud inimesed teevad kaugtööd, on hea internetiühendus külade arenguks eluliselt vajalik. Miks siia püsivalt asuda, kui kohapeal tööd teha pole võimalik? Samuti on väga paljud toimingud (nt rahvastikuregistris, pankades jm) veebipõhised, mida saab internetiühenduse korral sooritada kodust lahkumata loetud minutitega, selle asemel, et kulutada vajaliku ametiasutuse külastamiseks kogu päev. Seda enam, et ühistransport liigub kõnealustes rannakülades harva ja isiklikku sõidukit kõigil pole.

Täpsemat selgitamist, kui palju erinevates asulates internetiühenduse soovijaid on, pole vallas läbi viidud. Samuti pole räägitud konkreetsemast ajagraafikust, kuidas EstWini projektiga edasi liigutakse. Tundub, et hanked on juhusliku iseloomuga, mitte aga plaanipärane võrgu väljaarendamine. See tekitab kahtlusi, et praegu projektist välja jäetud külad võivad sealt välja jäädagi.

Kuusalu vallavalitsuselt soovime, et väiksemate külade arengu eest seistakse ja selle valguses EstWini projektile tähelepanu pööratakse. Me ei ole nõus vallavalitsuse otsusega eelpooltoodud külade väljajätmisega 2012. aasta projektist.

Eesti Lairiba Arenduse SA-lt soovime teada konkreetset ajagraafikut praegu projektist välja jäetud külade katmiseks lairibaühendusega.

Jaan Velström, MTÜ Virve külaselts, juhatuse liige

Aive Sarjas, MTÜ Juminda Külaselts, juhatus esimees

Artur Talvik, MTÜ Tapurla külaselts, juhatuse esimees

Tarmo Keller, MTÜ Tammistu külaselts, juhatuse liige

Ardo Adamson, Hara küla

Kuusalu vallavalitsuse vastuskiri:

27.02.2012 3.2-2/749-1