Virve sissesõidutee

Post date: Sep 13, 2013 9:49:34 AM

Kuusalu valla volikogu augustikuu otsusega muudeti valla teede investeeringute senist jaotust ning Virve küla sissesõidutee jäeti toetuseta. Tegime külaseltsi poolt vallavolikogule ja vallavalitsusele päringu, mida saab lugeda lisast.

Jaan