Paar üleskutset !

Post date: May 4, 2017 6:21:44 AM

Virve külas kohapeal on küpsenud paar ideed, mis vajavad kas heakskiitu või tagasilükkamist, aga igal juhul ohtrat kaasalöömist, et asjast asja saaks.

1. Oleme mõelnud Virve küla 2018. a kalendri teema peale ja seoses sellega, et 2018 saab Eesti riik 100- aastaseks, teeme ettepaneku teha vähe pidulikum kalender Virve küla talude rajajatest- kui see mõte tundub sobiv, siis palun tooge/saatke juunikuu keskpaigaks vanu pilte esivanematest, kes talu rajanud/selles osalenud või teist endist, kes olete oluliselt talu edasi arendanud või nullist alustanud. Lisage ka andmed (nimed; aastad, millal talu rajas) ja mõni iseloomustav lause või lühilugu.

Materjali kokkukogujaks on Ene Velström ene@metsatark.ee. Andke ka teada, kes on huvitatud kalendri koostamise grupis osalema ja oma aega ning ideid sellesse panema.

Rannakalanduse teema, mille suvelõpupeol järgmise kalendri teemana välja käisime, jätame siis 2019.a kalendri teemaks ja selleteemaline materjal on samuti oodatud.

2. Kuulutame välja Virve küla lipu ideekonkursi ja ideed palume saata või tuua 31. maiks 2017 virve@virve.org või Tabani tallu. Siis saame näiteks jaanipäeval koos ideid kaaluda, sobiva välja valida ja plaanida, kuidas ja mis ajaks ideest lipp saab.