Külatee valgustus

Realiseeritud võimaluste mahus, omaalgatuse korras! ja omaenda vahenditest Tänu kõikidele kaasaaitajatele !