Virve sissesõidutee remont

posted Apr 27, 2013, 12:17 AM by Virve Külaselts

24. aprillil võttis Kuusalu valla volikogu vastu otsuse teedele tehtavate investeeringute kohta 2013. aastaks.

Vallavolikogu istungi protokollist: „U.Kirtsi ütles, et vallas vajaks iga tee korrastamist. See on kompromiss. Eesmärk teha korda üks tee, et moodustuks tervik.“ Eelarve- ja majanduskomisjon ei arutanud eelnevalt teede investeeringute kava.

Virve küla sissesõiduteele täite pealeveoks on eraldatud 3000 eurot.

Valla teede investeeringute kava on lisas.

Jaan
ĉ
Virve Külaselts,
Apr 27, 2013, 12:17 AM
Comments