Virve sissesõidutee

posted Sep 13, 2013, 2:49 AM by Virve Külaselts
Kuusalu valla volikogu augustikuu otsusega muudeti valla teede investeeringute senist jaotust ning Virve küla sissesõidutee jäeti toetuseta. Tegime külaseltsi poolt vallavolikogule ja vallavalitsusele päringu, mida saab lugeda lisast.

Jaan
ĉ
Virve Külaselts,
Sep 13, 2013, 2:49 AM
Comments